ŠKOLSKÝ  ROK  2018/ 2019  

                    KVIETKY                                    

                                      MY  SME  MALÉ  KVIETKY,

                                      ŠIKOVNÉ  SME  VŠETKY.

                                      DO  ŠKOLKY  SI  CUPKÁME,     

                                      OD  RADOSTI  HOPKÁME.

                                      ČAKAJÚ  NÁS  ZÁBAVKY,

                                      CVIČENIE A  ROZPRÁVKY.

 
 
MILÉ  MAMIČKY A OCKOVIA,
 
príďte 13.05.2019 do našej Kvietkovej triedy,
kedy ockovia pripravia so svojou "ratolesťou"
 darček pre svoju mamičku a potom jej ho 
s láskou odovzdajú. A to nie je všetko....
Máme pre Vás pripravený aj krátky program,
ktorým chceme potešiť Vaše srdiečka
 
                                                            
 
   VEĽKÉ  ĎAKUJEM
 
patrí rodičom, ktorí prišli na brigádu
v školskej záhrade a tak pripravili
prostredie pre hry a športovanie
našich detí.
A nezabudnime na prekrásne kvetinky 
pred vstupom do našej škôlky.....
                                                 ĎAKUJEME
 
 
                            
 

 Na známosť sa všetkým dáva, mimoriadna, 

zvláštna správa....

Vraj sa v našej triede chystá bál,
                         fašiangový karneval...
Vstup do triedy povolený len v maskách
dňa:26.02.2019
 
                    
 
 
 
            MILÍ  RODIČIA,
 
pozývame vás na vianočnú besiedku, dňa 18.12.2018 
o 16,00 hod. v triede "Kvietky".
                                                           
                                                      Tešíme sa na vás...
          
 
 
 
 
                 

  Milá babka, milá starká, milý dedko, milý starký,

pozývame vás na malé posedenie, spojené s tvorivými 
dielňami k nám, do našej triedy, dňa 24.10.2018
o 16,30 h.
Najprv vás potešíme našim programom a potom si
niečo pekné spolu vyrobíme.Preto si prineste materiál,
s ktorým budete pracovať.
                                          Tešíme sa na vás     
 
 

Mamka, ocko,

v piatok (5.10.2018) sa všetky „Kvietky“ vyberieme   

na brannú vychádzku.

Oblečte nás športovo, aby sme všetko hravo zvládli.

Môžete nám pribaliť do ruksaku niečo od smädu a   

nejaké ovocie. A už sa len budeme tešiť, 

aby nám apočasie darovalo pekný deň.                                                 

       

                    Milí rodičia,

  pozývame vás na rodičovské stretnutie do

  "Kvietkovej triedy", dňa 26.09.2018 o 16,30 hod.

  Prosíme vás, príďte všetci, budú sa podpisovať 

  dotazníky,súhlasy, prerokuje sa Školský poriadok, 

  vyhodnotí sa triedny fond a iné dôležité pokyny.

  Ďakujeme a tešíme sa na vás!  

                                                     Sonička a Danielka

 
 
 

                MILÍ  RODIČIA !

 

              VÍTAME  VÁS NA STRÁNKE NAŠEJ TRIEDY

              A TEŠÍME SA NA ĎALŠIU  SPOLUPRÁCU...

                                                             Sonička a Danielka