Náš tím

Mgr. Irena Briešková

Riaditeľka MŠ

Telefón: 045 533 1808

email: brieskova@ms.zvolen.sk