ZÍSKALI  SME  TITUL "ŠŤASTNÁ  ŠKOLA!!!"

 

Dňa 15.5.2019 v krásnych priestoroch Radnice v Lučenci 

sa uskutočnil metodický deň a slávnostné odovzdávanie 

titulov Šťastná škola a Šťastná materská škola pre 

školský rok 2018/2019. Podujatie pripravila 

ZŠ M.R. Štefánika Lučenec v spolupráci s Nadáciou

Svet je s Tebou lepší v Budapešti pre riaditeľov,

pedagógov a odborných zamestnancov školských

inštitúcií.

My sme sa po 9- mesačnej práci zúčastnili tejto 

príjemnej akcii a odniesli sme si vytúžený titul.

Chceme poďakovať všetkým p. učiteľkám, ktoré

sa do projektu zapojili a našim deťom pripravili

šťastne prežité hodiny v materskej škole.

            

 

 
 
 

MILÍ  RODIČIA,

v septembri 2018 naša materská škola vstúpila do programu
"Vyučovanie šťastia."
Našim cieľom je získať titul "Šťastná škola"a ak nie získať, 
tak určite aspoň naučiť naše deti prežívať šťastie, byť 
šťastný, spokojný,vyrovnaný...
"Zdravie je stav úplného telesného, psychického a sociálneho
blahobytu."
V súčasnej dobe mnoho ľudí a inštitúcií prichádza nato,akú
dôležitú úlohu vo vzdelávaní má pocit blahobytu.
Je nevyhnutné učiť prežívať šťastie a pocit blahobytu 
v školách, aby sa budúca generácia naučila chrániť vlastné 
mentálne zdravie.
Šťastní ľudia žijú dlhšie, majú lepšiu schopnosť riešiť 
problém,vedia sa lepšie koncentrovať na prácu, sú kreatívni a 
v živote úspešnejší.
Program obsahuje desať tém na celý školský rok. Tieto sme si 
rozdelili pre všetkých päť tried. Každý mesiac iná trieda plní
ciele vyučovacích materiálov, zaslané organizáciou.
 
1.Vďačnosť podporujúca šťastie
2.Precvičovanie optimizmu
3.Starostlivosť o vzťahy
4.Dobré skutky podporujúce šťastie
5.Vytýčenie a dosiahnutie cieľov
6.Radosť z maličkostí
7.Odpustenie
8.Telesný pohyb
9.Stratégia riešenia problémov
10.Trvalo udržateľné šťastie
Želáme si, vidieť naše deti šťastné, spokojné,optimistické,
prežívajúce radosť zo života.