Zameranie materskej školy

Zameranie našej školy je na ľudové tradície a zvyky a zdravý životný štýl.

        Našim cieľom je, aby sa  detská osobnosť rozvíjala  aj cez ľudové umenie. Chceme ukázať deťom, že ľudové tradície a zvyky môžu byť  príťažlivé a zábavné i dnes. Umožňujeme im prežiť oslavy a sviatky tak  ako kedysi.

 

        Zdravý životný štýl je fenoménom dnešnej doby, kedy každý by chcel žiť zdravo, ale ... . Preto sú dni v škôlke plné pohybu a s kombináciou chutnej zdravej 

stravy si deti  tento "zdravý štýl" môžu vypestovať aj do budúcnosti.