Motýliky            

OZNAMY

13.2.2018 Vedieť povedať nie - Piktogramy 

Formou divadielka, sa deti mali možnosť oboznámiť ako sa majú možnosť vyjadriť k vlastnému postoju, 
pocitu pri určitej téme. Oboznámili sa s ich právami a povinnosťami, tak aby pochopili význam daných piktogramov 
na obrázkoch, a aby mohli využívať piktogramy na triedach. 

6.2.2018 Karneval v MŠ 

Deti sa predstavovali v maskách, v ktorých prichádzali do MŠ. Počas dňa sa zabávli, súťažili, vyrábali si šašov. 
No a obed ako sa počas fašiangov patrí - šišky. 
 

21.12.2017 Lesnícke a drevárske múzeum vo ZV 

Dozvedeli sa o Vianociach  a zvykoch z minulosti. Pozorovali vianočný stromček, ktorý voňal ihličím, vyzdobený 
starodávnymi ozdobami. Dozvedeli sa čo všetko nesmie chýbať na vianočnom stole.

15.12.2017 Krajská knižnica ZV - "Vianoce v minulosti na SVK"

Oboznamovali sa s tradíciami a zvykmi počas vianočných sviatkov na Svk, počúvali príbeh a prezerali 
si knihy o Vianociach. Na záver si knižky o Vianociach vypožičali a pri spinkaní v MŠ príbehy im čítali p. učiteľky. 

13.12.2018 Vianočná besiedka v MŠ

Deti sa prezentovali na verejnosti pred rodičmi a príbuznými nacvičeným krátkym pásmom v 
ľudových krojoch, ktoré nabudilo vianočnú prichádzajúcu atmosféru Vianočných sviatkov. 
Spievali, tancovali a prednášali vianočné koledy. 
 

12.12.2017 Vianoce v MŠ 

Deti sa chystali na Vianoce na triede , zdobili si triedu, stromček, prestierali si stôl, na ktorom sme mali 
naozaj všetko tak ako sa to zaužíva v domácnostiach či už v minulosti a či dnes. Na záver dňa si rozbaľovali darčkeky 
pod vianočným stromčekom. 

6.12.2017 Mikuláš v MŠ 

Oboznámili sa s tradíciami na Mikuláša a pripravovali sa na príchod Mikuláša, tak že sa naučili básničky a pesničky. 
Ešte predtým si deti pozreli divadielko "O zlatovláskovi", ktoré bolo so šťastným koncom. Deťom sa divadielko 
páčilo a boli odmenené mikulášskym balíčkom na triede. 

21.11.2017 Detské hudobné nástroje 

Oboznamovali sa s hudobnými nástrojmi Orffovho inštrumentára - "Šaško Jaško" - deti privítal s veľkým 
kufrom, v ktorom mal hudobné nástroje. Deti sa s nimi oboznamovali, poznávali a vyskúšali si hry na 
detských hudobných nástrojoch. 

9.11.2017 Deti deťom

v MŠ deti pozerali vystúpenie svojich starších kamarátov a následne predviedli ostatným deťom 
svoje pripravené vystúpenie. 

9.11.2017 Deduško a babička u nás v MŠ 

Krátkym vystúpením sa deti prezentovali pred starými rodičmi. Zaspievali piesne o jeseni "Maľovala pani jeseň", 
básne starej mame a starému otcovi, tancovali na pieseň "Dedko rock and roll" a zahrali pekné divadielko " O pampúšikovi", 
prejavili tak úctu k svojim starým rodičom. Na záver si vyrábali veselé výrobky /čajník, šarkan, šálka, tekvica, sovičk

8.11.2017 POS vo ZV - "Výstava drevených koní" 

Pozorovali výtvory drevených koní, kočov,..od ľudového zberateľa a majstra p. Jána Tatarku z BB. 
Pripomenuli si ako sa kedysi žilo v minulosti, aké zvieratá pomáhali ľuďom pri práci na poli,  v lese
a aké koče, vozíky ťahali kedysi zvieratká. 

6.11.2017 Divadlo J.G.Tajovského "Polepetko"

Deti navštívili divadlo vo ZV, do ktorého išli všetky detičky slušne 
oblečené, tak ako sa do divadla chodí. Slušne sa správali na divadelnom predstavení. 
 

26.10.2017 Výstava tekvíc

Deti pozorovali rôzne druhy tekvíc, ktoré vytvorili deti zo ZŠ III. Výstave sa 
deti potešili a pani uč. odfotené tekvice v popoludní na IT odprezentovali a pripomenuli 
si tak pekný deň. 

27.10.2017 Zvolenský zámok 

Pozorovali okolie a oboznamovali sa s historickou pamiatkou mesta ZV, 
nádvorie a studňu. 

25.10.2017 Návšteva parku - pancierový vlak 

Cestu na autobusovú stanicu deti absolvoali autobusom. V parku sa oboznamovali 
s historickou pamiatkou z minulosti- pancierový vláčik. Deti si mali možnosť aj pobehať 
a zahrať sa HPH: "Ide ide vláčik". 

19.10.2017 Divadielko MŠ "Zvieratkovo" 

Deti mali možnosť si na divadelnom predstavení nacvičiť slušné správanie 
sa na tomto podujatí a vytvárali si tak pozitívny vzťah k umeniu. Deti prejavovali 
radosť z divadelného predstavenia. 
 

12.10.2017 Výstava ovocia a zeleniny - Priamym pozorovaním mohli deti 

vidieť a poznávať nekonečné množstvo rôzneho druhu ovocia a zeleniny, či výrobky z medu. 

11.10.2017 Výstava húb /Lesnícke a drevárske múzeum/ 

Priamym pozorovaním sa deti oboznamovali s jednotlivými druhmi húb, spoznávali typické znaky 
/farba, jedovaté/. Na záver si deti mohli vyfarbiť obrázky spojené s jesennou tematikou. 
 

10.10.2017 Turistická vychádzka /Park pri TU vo ZV/ - zvládli krátku turistickú vychádzku. 

Dbali a dodržiavali pravidlá a bezpečnosť cestnej premávky /chodci, dopravné prostriedky, prechod pre chodcov/. 

Upevnili si vedomosti o stromoch. Turistiku ukončili pohybovými hrami. 

4.10.2017 - Jesenná branná vychádzka  /Sliač Kúpele/

- Oboznamovali sa s prírodným prostredím kúpeľného mestečka neďaleko ZV. Cestu sme 

absolvovali autobusom. Pri pobyte na Sliači zbierali gaštany, upevňovali si tak vedomosti o 

stromoch, ich typické znaky /listy, plody/ a z gaštanov si vytvorili krásne obrazce postavičky, z 

ktorých deti mali veľkú radosť a pri spoločnej práci sa aj odfotili. 

3.10.2017 - Zdravie na tanieri 

22.9.2017 - Zvolenský jarmok 

28.9.2017 - Lesnícke a drevárske múzeum "Remeslá"

22.9.2017 - Jesenné trhy