Krtkovia               

 OZNAMY:

19.12.2017 - Maliar Bodka - SNG ZV

11.12.2017 - Knižnica Ľ. Štúra

7.11.2017 - POS - "Výstava drevených koní"

24.10.2017 - Tvorivé dielne so starkovcami
 
20.10.2017 - Zber prírodnín park Ľ. Štúra
 
18.10.2017 -  Maliar Bodka - SNG ZV
 
13.10.2017 - Lesnícke a drevárske múzeum "Výstava húb" a akcia "Vieme sa ešte hrať?"
 

13.10.2017 - Výstava ovocia a zeleniny organziované mestom ZV

13.10.2017 - Turistická výchádzka

12.10.2017 -  "Kolobežkové preteky" v Parku Ľ. Štúra

4.10.2017 - Exkurzia "Bystrianska jaskyňa"

14.9.2017 - Lesnícke múzeum "Remeslá"

20.9.2017 - Tenisová škola

21.9.2017 - Divadielko na Radnici vo ZV "Drevený domček"

22.9.2017 - Divadielko na Radnici vo ZV "O Palčekovi"

26.9.-27.9.2017 - Podpolianske a osvetové stredisko vo ZV - "Svadobné vence"