TVORIVÉ  DIELNE  PRE  NAŠE MAMIČKY

 
13.5. sa naša trieda naplnila do posledného miestečka.
A nie len  našimi  deťmi, ale rodičov prišlo neúrekom.
Hneď z príchodu sa pustili do práce. Pracovali oteckovia,
mamičky, aj detičky. A všetci pracovali s láskou, usilovali 
sa, aby obdarovaná mamička mala radosť. A možno ani
nešlo o darček, ale o čas, ktorý strávili spoločne....
 
 
 
 
 
 

NA NÁVŠTEVE V LESNÍCKOM A DREVÁRSKOM 

                   MÚZEU    29.04.

Keďže apríl je mesiac lesov, ešte sme pred jeho
skončením stihli navštíviť múzeum.
A nás samozrejme najviac z celého lesa zaujímajú 
zvieratká, tak  sme sa na ne veľmi tešili a niečo nové
sme sa o nich aj naučili. Napríklad, že vlk sa nikdy
nepohybuje sám, ale len vo svorkách, že líška si rada  
pochutná namyšiach a macko zase na sladkom mede.
Hádali sme aj zvuky zvierat, ale to sa nám veľmi 
nedarilo.
   
 
 
                   
 
 

SPEVÁCKA SÚŤAŽ - Čížiček, čížiček...

            11.04.2019
 
11.04. sa v našej triede konalo triedne 
kolo speváckej súťaže. Deti mali možnosť
predviesť svoj spevácky talent pred
všetkými deťmi. Spievali sa slovenské
ľudové piesne. Každé dieťa bolo hneď po
odspievaní piesne odmenené potleskom, 
sladkou odmenou a diplomom.
V školskom kole nás budú reprezentovať
Magdalénka a Samko.
                   
 
                

 

 RECITAČNÁ  SÚŤAŽ  12.03.2019

A už je tu "MAREC- mesiac knihy"....
Deti sa zoznámili s knihou hneď na začiatku mesiaca,
keď sme spoločne navštívili Knižnicu Ľ.Štúra a teta
knihovníčka nám ukázala rôzne knihy pre deti...
A popri tom sme sa pomaly pripravovali na recitačnú
súťaž. A naši rodičia to zobrali ozaj zodpovedne...
Detičky sa nám všetkým predstavili nie hocijakými
básničkami. Niektoré sme ani nepoznali, boli zaujímavé
o zvieratkách, boli aj smiešne, na ktorých sme sa 
zasmiali.
Ale hlavne sme dokázali, že už  vieme splniť aj
nejaké úlohy a nakoniec to môže byť aj celkom zábavné.
Za našu usilovnosť nás Sonička s Danielkou aj odmenili
a tí najúspešnejší ešte k tomu dostali aj diplom a všetci
jednu veľkú pochvalu.
 
     
 
 
 
 
  

  FAŠIANGY, TURÍCE, VEĽKÁ NOC IDE...

 Fašiangy začali hneď po sviatku Troch kráľov a trvajú

až do Popolcovej stredy.

Fašiangy sú časom radosti, veselosti, zábav, plesov, 

tanca. Aj do našej triedy zavítal fašiangový karneval 

dňa 26.02.2019 a všade vládla radostná atmosféra plná 

hudby a tanca.

Aj my v Kvietkovej triede sme sa pomalými krokmi 

chystali aj napriek tomu, že nás zdolala choroba, dokonca 

zatvorenie škôlky. Ostalo nám len pár dní na prípravu, 

ale tie sme využili, vyzdobili  sme si triedu, šatňu.

A od rána mohli do triedy vstúpiť už len masky, ktoré  

vítal hneď vo dverách šaško. Boli to krásne masky! 

Samé Elzy, policajt, hasič, robot, lienka, motýlia princezná

a ešte veľa krááásnych masiek... 

Spoločne sme sa zabavili, zatancovali, zaspievali, zahrali sa

stoličkový tanec a samozrejme sme si aj zasúťažili. 

Odmenou nám boli sladké šišky od pani kuchárok a veľká 

pochvala  od Soničky a Danielky.

 

        

 

      ZIMNÁ  BRANNÁ  VYCHÁDZKA

A keď nám už sniežik narobil toľko radosti, hneď na 

druhý deň sme to opäť využili a vybrali sme sa na brannú 

vychádzku. Zobrali sme "lopáre" a poďho na kopec nad

železničnú trať. Snehu bolo veľa a išlo sa nám ťažko,ale

keď sme konečne prišli hore, radosti nebolo konca

kraja.Spúšťali sme sa na zadku, lopároch a tanieroch, 

rýchlo sme vybehli hore a ešte rýchlejšie dolu....

Bolo nám fajn a ani sme sa nenazdali a museli sme opäť

do škôlky...

                                   

       POSTAVÍM  SI  SNEHULIAKA

               28.01.2019

Tancujúce vločky od samého rána robili deťom 

dobrú náladu. Deti "nalepené" na okne pozorovali krásne, 

biele,velikánske vločky a tešili sa z pribúdajúceho snehu.

Ešte aj to obliekanie im dnes išlo o čosi rýchlejšie.

S radosťou vybehli na dvor a tam začali hneď gúľať gule,

pohľadali sme na dvore kamienky namiesto očí, zubov a

gombíkov.

Janka zo "slniečkovej triedy nám pomohla s mrkvou a hrncom

na hlavu.  Ešte pár úprav a snehuliak bol za chvíľu hotový.

Deti mu na privítanie zarecitovali básničku, ktorú si pre neho
už niekoľko dní chystali.
A na záver jedna fotka s našim fešáčiskom.....
 
              
 
 
 

       VIANOČNÁ  SLÁVNOSŤ

Keď sa povie "slávnosť", každý si predstaví jagavé svetlá,

krásnu výzdobu a sviatočnú a milú, láskou naplnenú atmosféru...
A taká panovala aj v našej triede 18.a 19.12. 2018.
Prvý deň nás čakala besiedka pre rodičov, v ktorej sa naše
detičky predstavili krátkou ukážkou- "Narodenie Ježiška."
Slávnostnú atmosféru ešte umocnil pohľad na naše deti
v krojoch a ich oduševnené spevya vítanie a obdarovanie
malého Ježiška. Deti si za svoj výkon vyslúžili obrovský
potlesk, ktorý sa niesol celou MŠ.
Na druhý deň ale naša slávnosť pokračovala, pretože v celej 
MŠ bol " Vianočný deň".
Od rána deti prežívali tieto krásne sviatočné chvíle pri vianočnom
stromčeku, počúvaním kolied, rozprávaní o vianočných zvykoch,
čítaní o tom, ako prišiel Ježiško na náš svet, ako ho prišli
pastieri pozdraviť, či Traja králi obdarovať.
Potom sme si všetci spoločne prestreli vianočný stôl so všetkými
dobrotami, ktoré si deti priniesli z domu a po " štedrom obede"
o ktorý sa postarali tety kuchárky sa detičky pobrali trochu si 
oddýchnuť.
Poobede ich pod stromčekom čakalo milé prekvapenie - darčeky,
na ktoré sa veľmi tešili a hneď aj niektoré vyskúšali.
A po našich "škôlkárských Vianociach" už budeme čakaž na príchod
"Ježiška" aj doma so svojimi rodičmi a všetkými blízkymi a budeme
si želať, aby do našich srdiečok priniesol ten najkrajší dar- LÁSKU.
 
                       
 

 

   Milý dedko Mikuláš      6.12.2018

6.december je deň, na ktorý detičky netrpezlivo čakajú.

Veru tak to bolo aj dnes. Ale dnes to bolo také netradičné...

Pani učiteľky si pre deti pripravili divadlo o neposlušnom 
chlapčekovi Jankovi, ktorý hneval svoju mamičku a pre 
svoju neposlušnosť sa dostal až do pekla. Až keď sa 
Janko zmenil, polepšil, sv. Mikuláš mu pomohol a priviedol
ho späť domov k mamičke.
Ale Mikuláš bol zvedavý aj na naše detičky v triede a tie
mu s radosťou zaspievali aj predniesli pekné básničky.
Lenže Mikuláša zaujímalo, či si deti očistili aj čižmičky,
do ktorých by niečo mohol vložiť. A tak deti sľúbili, že
čižmičky vyčistia a budú čakať na darčeky.
Tak sa aj stalo... Keď si deti po obede oddýchli,
v očistených čižmičkách, či topánkach si našli to očakávané
sladké prekvapenie.
 
                   
 

                                                       

Milá starká, milý starký, milá babka, milý dedko

 
V stredu 24.10.2018 sa stretli v "Kvietkovej triede detičky so
svojimi starými rodičmi a rodičmi na  príjemnom posedení.
Najprv deti potešili starkú, babku, starkého, dedka a rodičov 
krátkym programom, ktorý naši hostia ocenili veľkým potleskom,
úsmevom na tvári a nekonečným fotením svojich ratolestí.
Potom sme pokračovali v príjemnej atmosfére tvorivými dielňami.
Pracovali všetci, veľkí, malí, deti pomáhali starkým, alebo starkí
deťom?
To je jedno...ale výsledok bol krásny. A toto posedenie ešte
"dochutili" dobroty od našich starých mám a mamičiek. Za prácu
deti dostali aj plácu.
Ďakujeme starí rodičia za milé posedenie, za dobroty a hlavne
zato, že sme spolu prežili krásne popoludnie.
 
             
 
  
 

Branná vychádzka

5.október 2018 bol krásny, slnečný deň.
Celý týždeň sme sa pripravovali a rozprávali o brannej vychádzke,
ktorá nás čakala.
Sonička a Danielka nám povedali,že pôjdeme do parku k vysokej
škole na gaštany. Rodičia nás vybavili niečím na posilnenie-
vodičkou, ovocím a poniektorých aj sladkosťou. Cesta bola dlhá,
ale keď sme prišli do parku, prestali nás aj nôžky bolieť a rozbehli
sme sa k stromom. Gaštanov bolo hrúza a všade sa ozývalo: " aj tu sú,
aj tu sú".
Keď sme už naplnili všetky vrecká, nazbierali sme ešte krásne farebné 
listy do nádhernej kytice a potom sme prešli k fontáne, kde sme si
pochutnali na dobrotách od našich rodičov. Cesta späť už nebola taká
veselá, lebo naše nožičky toho mali dosť. A tak výnimočne dnes, sme sa
tešili aj na popoludňajší odpočinok.