Hviezdičky " MY SME VEĽKÍ PREDŠKOLÁCI,

                                     Z HVIEZDIČKOVEJ  TRIEDY,

                                     STATOČNÍ SME, BYSTRÍ, SMELÍ,

                                     USILOVNÍ AKO VČELY.

                                     DOBRÁ VOĽA KAMEŇ LÁME,

                                     TAK SI  SPOLU ZASPIEVAJME.

                                     SLÁVA NÁM, SLÁVA  NÁM,

                                     MY SME VEĽKÍ PREDŠKOLÁCI

                                     Z  HVIEZDIČKOVEJ TRIEDY."      

 
OZNAMY
 
   KOLOBEŽKOVÉ  PRETEKY
 
Park Ľ. Štúra dňa 4.10.2018 ožil detským džavotom.
Stretli sa tam zvolenské materské školy a nechýbala
ani naša MŠ- Tehelná.
Deti z Hviezdičkovej triedy si zasúťažili na kolobežkových
pretekoch. Privítal nás kamarát šašo, ktorý celé podujatie 
sprevádzal. Deti boli smelé, odvážne a šťastné, sem-tam 
nejaký pád, ale bolo to bez sĺz a išlo sa ďalej. Rýchlosť, 
obratnosť a zdravá rivalita sa u detí presadila.
Zvíťazili všetci a odmenou za preteky bol sladký keksík.
 
 
   DETSKÁ ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA
 
Námestie SNP, Zvolen dňa 13.09.2018
bolo plné detí. Prečo? Zvolenské materské
školy už čakali na pokyny od organizátorov
k detskej športovej olympiáde.
Prezentácia a hneď po nej " športová hymna."
Deti z Hviezdičkovej triedy si za sprievodu hymny
nastúpili na svoje miesta. A po nástupe, hneď začali
plniť jednotlivé disciplíny. Bolo ich naozaj veľa, 
až 10. Súťažili v behu medzi prekážkami, hádzali 
loptu do koša, strieľali loptu do brány, hádzali na cieľ,
atď...
Atmosféra bola vynikajúca, povzbudzovali pani uči-
teľky, ale aj rodičia, ktorí sa na svoje deťúrence
prišli pozrieť. A neľutovali!
Deti boli odvážne, súťažili, čo im sily stačili.
A oplatilo sa! 
Za účasť na podujatí OLYMPIÁDA MŠ,sme ako trieda 
získali diplom a každé dieťa bolo odmenené medailou.