Kalendár podujatí

Neboli nájdené žiadne záznamy.

            

OKTÓBER

-Kolobežkové preteky                                   

-Jesenná branná vychádzka                     v                

-V zdravom tele zdravý duch                   v

    -športové dopoludnie   -                       

-Deduško a babička -posedenie so starými     v

  rodičmi   

NOVEMBER                                              

-Pesničkál v návrate - divadlo                   

-O pyšnej Dorke - divadlo                      v

DECEMBER                         

-Mikuláš                                         v             

-Vianoce v MŠ                                  v

JANUÁR                                   

-Zimná branná vychádzka                       v                       

-Evička nám ochorela                            v                

-Fašiangy - divadlo                              v

FEBRUÁR                             

-Fúj ponožky, fúj smradľavky - divadlo

-Fašangoše -tarangoše, karneval               v

MAREC              

-Recitačná súťaž                                v                                    

-Návšteva knižnice Ľ.Štúra                     v                 

-Vítanie jari                                     v                                     

-V krajine rozprávok                            v

APRÍL                                 

- Jarná branná vychádzka                        

-Spevácka súťaž                                v                               

-Usmiata planéta Zem -deň vody               v  

-Zlaté kuriatko -divadlo                        v                      

-Návšteva ZŠ  

MÁJ                                       

-Tajomstvá mesta Zvolen                             

-Mliečko je lepšie ako čokoláda- deň mlieka   v

-Moja mama je len jedna                       v      

-Výchovný koncert v ZUŠ  

JÚN                           

-Indiánsky deň                                              

-Veselá rozprávka - divadlo                           

-Letná olympiáda                                           

-Rozlúčka s MŠ