Kalendár podujatí

Básničkovo

14.3.-22.3.2018

Karneval

Karneval
6.2.2018

Mikuláš v MŠ

6.12.2017

Vianoce v MŠ

12.12.2017