Prevádzková doba

od 6:30 do 16:30

 

Konzultačné hodiny:

Riaditeľka MŠ Mgr. Irena Briešková: po dohode s rodičmi

Hospodárka Mária Svatušková:  / pondelok - piatok/ 6.30-14.30

Vedúca školskej stravovne Marta Gašková: /utorok/ 12.30-16.30

 

Platby:

číslo účtu MŠ:                                                        kód banky                        variabilný symbol

číslo účtu Školská jedáleň:                                      kód banky                         variabilný symbol