ŠKOLSKÝ  ROK  2018/ 19

 
 
MILÍ RODIČIA, MILÉ DETI, MILÉ
         PANI UČITEĽKY
 
Prajeme všetkým pekné leto, veľa slnka,
veľa vody, veľa oddychu a ešte viac krásnych
spoločných zážitkov, o ktorých si porozprávame
v septembri.
               Pekné prázdniny!
 
 
OLYMPIJSKÝ DEŇ BOL "SUPER!"
Aj sme si zacvičili, aj zasúťažili, aj zatancovali, bolo
nám veselo!
Ale pekne po poriadku. Nástup bol taký ozajstný. Všetci
z MŠ sme sa stretli pred MŠ, každá trieda dostala tabuľku
so svojim "logom,"prví do ruky balóny. Nasledovali štyria
chlapci, ktorí niesli olympijskú vlajku, potom Magduška
pochodeň a za zvukov piesne "Hýb sa!" sme sa pohli do
školskej záhrady.
V záhrade zaznela slovenská hymna, potom olympijská,
vyvesili sme  vlajku, zapálili  olympijský oheň a zložili
sľub športovcov. Aby sme získali správnu náladu, 
zaspievali sme si pieseň: Keď si šťastný...
A potom sa už súťažilo v 5-tich disciplínach:
1.Kŕmenie vtáčikov -prenášanie vrchnákov do hniezda
2.Skok do diaľky
3.Štafeta s vodou
4.Skákavé žabky
5.Preteky na kolobežkách
Po zdolaní všetkých úloh prišlo vyhodnotenie.
Najlepší z najlepších dostali zlaté (!) medaily, ostatní
papierové a diplomy. Piesňou Hýb sa, sme olympijský
deň ukončili. V našich srdciach ostala radosť a dobrý 
pocit zo skvelého dňa. Športu zdar!
 
 
 
NÁŠ  VEĽKÝ  VÝLET
 
My deti- Kvietky a Slniečka sme sa vychystali na výlet.
Kam? Na Podzámčok. Na farmu a hrad.
Kedy? 4.6.2019. Nastúpili sme do autobusu, ktorý nám
vybavil ujo Melicherčík a vydali sme sa na cestu. Paráda.
Čakal nás tam ujo Radko a jeho zvieratká na farme.
Poniektorí sme ich videli prvýkrát. Sliepky, pávy, kačky,
zajace, koníky, somárik, kozičky. Ale čo bolo naj...
Mohli sme sedieť na chrbte koníka a poníka. Boli 
sme ozajstní jazdci. A potom? Túra na hrad. My sme
to vybehli. Veď nôžky máme zdravé a šikovné.
Čakal nás tam krásny výhľad na okolie. Krása!
A potom? Za nami prišiel ujo Radko s dvomi "obrov-
skými" psami. Boli ako "teliatka."Pohladkali sme si
ich, pohrali sa s nimi a ovoňali nielen ich, ale aj lúku
plnú voňavých kvetov. Také v meste nekvitnú.
Škoda. Museli sme sa vrátiť. Kam? Do MŠ k obedu.
Bol to pekný výlet.
ĎAKUJEME pani učiteľky- Jarka, Janka, Sonička
a Danielka.
Ale aj teta Evka, Zuzka, ujo Ivan, ktorí na nás tiež 
dávali pozor, aby sme to zvládli v zdraví.
 
  
 
 
Takto parádne sa pohrali tety kuchárky
s desiatou na sviatok detí...
Aj na ich tvárach vyvolali úsmev.
Ďakujeme Vám ...
                                         
 
DEŇ MLIEKA
Oslávili sme Deň mlieka rozprávkou.
Že ako? No predsa tak, že naše pani učiteľky nám zahrali 
krátku rozprávku  O KOZIČKÁCH- SESTRIČKÁCH, ktoré 
boli " akoby ich jedna mamka" nemala. Že prečo? Jedna 
pila mliečko,bola silná a zdravá a tá druhá mlieko vylievala
a klepala sa od strachu, keď vlka stretla. Ale ako každá 
rozprávka končí dobre, skončila aj táto. Ustráchaná 
kozička sa naučila mliečko piť.Možno aj my, pani učiteľky, 
naučíme piť mliečko všetky naše deti. Veď mliečko je zdravé 
a my chceme mať zdravé deti.
Záleží nám na nich!
 

SOKOLIAR

Dňa 15.05.2019 zavítal na našu školskú záhradu
sokoliar od Pezinka so svojim vtáctvom.
Deti boli zaujaté, veď na vlastné oči a uši toľko o 
sovičkách a dravcoch nevideli a nepočuli.
Ich pán im porozprával kde žijú, čím sa živia, že 
sú lenivé, ale aj šikovné svojou rýchlosťou.
Niektorí si ich mohli podržať na ruke, iní pred
nimi utekať. Zaujimavé, nikto sa nebál. Naše
deti sú skrátka "super."
 
 
DEŇ  ZEME
  
Dňa 7.05.2019 sa v našej MŠ na školskom dvore
konala školská akcia, ktorú pripravila p.uč. Katka. 
Na úvod zahrali p.uč. Jarka,Andrejka a Alenka
divadielko o "Neposlušných turistoch,"
kde si deti mohli uvedomiť ako sa správať
v prírode, čo sa smie a čo je zakázané a vytvárať
si pozitívny vzťah k životnému prostrediu.

Následne ich čakalo 5 stanovíšť: Vlese, Znečis-

tený potôčik, Voda, Smetisko, Na lúke, kde plnili

rôzne úlohy. Na každom stanovišti za svoje vedomosti

a šikovnosť dostali časť obrázka, z ktorého na záver

poskladali celý obrázok a spoločne si zaspievali a 

zatancovali na pieseň "Naša Zem je guľatá".

 

  
 
 
 
 
ČÍŽIČEK, ČÍŽIČEK...
 
Dňa 30.04.2019 sa v našej MŠ uskutočnila
 spevácka súťaž "Čížiček, čížiček".
Súťažilo spolu desať detí, ktoré zaspievali
ľudové piesne. K spevu ich motivovala
"Spievanka", ktorá sa s deťmi aj zahrala
a zatancovala si s nimi aj pani učiteľka
Janka. Deti sa na súťaž pekne pripravili a
boli odmenené darčekom.
 
     
 
HASIČI V MATERSKEJ ŠKOLE
 
Dňa 16.04.2019 našu MŠ navštívili hasiči
z DHZ Zvolen.
Názornou ukážkou deťom priblížili svoju prácu,
detičky si mohli vyskúšať hasičskú prilbu, poobzerať
vybavenie hasičského auta, jeho vnútro a najviac sa
páčilo spustenie hasičskej sirény a ovládanie cez vy-
sielačku.
Na záver sa deti spolu s hasičmi odfotili a poďakovali.
                   Ďakujeme...
 
    
 
 
 
DIVADLO "ZLATÉ  KURIATKO"
              9.04.2019
A bolo u nás divadlo.O čom? O zlatom kuriatku.
A Bystrá Líška.....
Bystrá líška presvedčí tĺka Vlka, aby jej
kuriatko vysedel, že im bude znášať zlaté vajcia.
Z kuriatka ale vyrastie kohútik. To spôsobí veľké
množstvo komických situácií. Kuriatko sa učí kladným
hodnotám, vytvára si vzťah k rodine.
Interaktívna rozprávka pre malých aj veľkých, 
v ktorej klamstvo bude potrestané a kde vlk bude
rýmovať, ale najradšej spievať.
Dom, auto a peniaze nie sú výchova, ale 
                                                             
Koniec.
Deti boli uveličené z rozprávky. Smiali sa a 
tlieskali. ĎAKUJEME, divadlo "Na traky".
Pozveme Vás aj nabudúce...
 
 
   VÍTANIE  JARI   5.04.2019 
 
  Dňa 5.apríla, si pripravila trieda "Hviezdičiek"
pásmo ľudových tradícií k vynášaniu Moreny,
pod vedením p.učiteľky Alenky a p. učiteľky
Katky. Spevom, básňami a jarnými hrami
sme sa snažili deťom prežiť tieto ľudové
zvyky. Do vynášania Moreny sa zapojili všetky
triedy a spoločným sprievodom a piesňou sme 
ju zapálili a hodili do rieky Hron.
A týmto zvykom sme zimu vyhnali a privítali
vytúženú jar.
  
                                                                  
 
 
 
ROZPRÁVKOVO  28.03.2019
 
       Rozprávka je jabloň košatá,
       sú na nej jabĺčka zo zlata,
       ochutnaj, pocítiš sladkosť slov,
       rozprávky- zázraku zázrakov.
 
Pani učiteľky sa na svoj deň- Deň učiteľov,
zmenili na rozprávkové bytosti - ČERVENÚ
ČIAPOČKU, PAMPÚŠIKA a LÍŠKU, PRASIATKO,
VLKA, KOZLIATKA, JANKA a MARIENKU a 
pripravili deťom rozprávkové dopoludnie.
Zahrali deťom úryvky z rozprávok a deti hádali,
o akú rozprávku išlo.
Všetky uhádli. Samozrejme, veď rozprávky majú
najradšej.
Ale čakala ich aj "práca" na rôznych rozprávkových 
stanovištiach.
Stavali domčeky zo špajdlí, zdobili si medovníky
/papierové/, prechádzali labyrintom, určovali
postupnosť deja. Rozprávkovo sa vydarilo.
Nasmiali sme sa do sýtosti. Spoločne. My a naše
deti.  
                     
 
 
RECITAČNÁ SÚŤAŽ - školské kolo
        21.03.2019
 
    My sme deti celkom malé,
    v škôlke sa rady hráme.
    S kamarátmi rád sa hrám,
    no zo všetkého najradšej,
    peknú knižku prezerám.
  
21.03. sa v triede "Kvietky" konalo školské kolo
prednesu poézie a prózy.
Predstavilo sa 10 detí z 5 tried.
Svoje prvenstvo obhájilo dievčatko z triedy Krtkov-
Šarlotka.
Budeme jej držať palce v hlavnom kole 26.03.2019
v MŠ Centrum Zlatý potok.
Detičky sa tešili spolu s víťazkou, dozvedeli sa niečo nové
o knihe, aj o tom ako si ju jednoducho zhotovia doma a aby
nezabudli pri čítaní kde príbeh pokračuje, odniesli si záložku
do knižky. Tešíme sa na prednes opäť v budúcom roku.
 
                
 
 
 

EVIČKA NÁM OCHORELA

V hviezdičkovej triede sa dňa 6.02.2019

uskutočnila školská akcia, ktorú zrealizovala

pani učiteľka Alenka. Bola to zdravotno- 

vedomostná a praktická hra.

V divadielku o chorej Evičke, sa deti oboznámili

čo všetko ich čaká na jednotlivých stanovištiach.

Stanovíšť bolo šesť: Evičku bolí bruško

                                  Evičku bolí zub

                                  Evička prechladla, dostala chrípku

                                  Evička si rozbila koleno

                                   Evička sa oblieka na sánkovačku

                                   Evička si nevie fúkať nos

Deti sa naučili správnym hygienickým návykom, obväzovali ruku,

koleno navzájom kamarátovi, rozprávaním a rozhovorom si upevnili 

poznatky ako sa správať keď sme chorí a ako sa o chorého 

pacienta starať. Ochutnávkou ovocia a zeleniny si uvedomili, 

aká je zdravá pre ľudský organizmus. Na každom stanovišti deti 

zbierali body a v závere  bola každá trieda ocenená diplomom a 

medailou.

 

OZNAM
 
MATERSKÁ ŠKOLA, TEHELNÁ 2549/5, 96001 ZVOLEN, 
BUDE Z DOVODU VYSOKEJ CHOROBNOSTI DETÍ 
UZATVORENÁ od 13.02.2019 do 19.02.2019.
 
MATERSKÁ ŠKOLA BUDE V PREVÁDZKE 
OD 20.02.2019. ( Na základe rozhodnutia RÚVZ Zvolen.)
 
 
 
"FAŠIANGY,FAŠIANGY,FAŠIANGOVÉ ČASY"
 
Už sú tu.Čas radosti, karnevalov, spevu a
tanca.
Bolo to aj u nás v MŠ tak.
31.01.2019 zavítal k nám ujo Jano aj so 
svojou gitarou. Ten nás ale dostal do varu.
Nezastavili sme sa, tancovali sme a tancovali.
Boli sme ako myšky spotené. Ale tá zábava
stála za to.
Ujo Jano, budeme Ťa čakať aj na budúce.Veď
Fašiangy sú chvalabohu každý rok.
                                                                     
                                                                         
  
 

ŽELÁME  VŠETKÝM  DETIČKÁM A ICH RODIČOM

VEĽA ZDRAVIA A ŠŤASTIA  V  NOVOM ROKU  2019 

A PANI UČITEĽKÁM SAMÉ ŠIKOVNÉ A POSLUŠNÉ  

DETIČKY...   

                              

 

"Svätý Mikuláš"   6.12.2018

Kde bolo, tam bolo, žila jedna mamka v malom
domčeku so svojim synčekom Jankom.
Janko bol však chlapec, ktorý svoju mamku neposlúchal.
Robil mamke všetko zlé- nepočúval, rozhadzoval, nejedol
to, čo mu mamka navarila,....
Ona poprosila o pomoc Mikuláša. Ale ani ten nemal naňho 
vplyv.A nielen on, ani Anjelik.Len sa vysmieval a robil si
po svojom. A čo sa stalo?
Prišiel čert- ten najväčší z najväčších a zobral Janka na 
prevýchovu.Kam? No predsa do pekla.
Janko musel upratovať, pod kotol prikladať a hlavne 
poslúchať.
Mamka celý rok plakala a plakala až znova zašla za Mikulášom
s prosbou, aby už toho svojho synčeka dostala späť.
Mikulášovi sa to podarilo, čertisko Jankovi odpustil a
Janko sľúbil, že už nebude zlý, že už bude poslúchať,
jesť aj pomáhať svojej mamke.
To bol príbeh o neposlušnom Jankovi.
A čo ten Mikuláš?
My malí sme mu zaspievali a povedali básničky, sľúbili, 
že si vyčistíme topánočky a budeme čakať na prekvapenie.
Dostalo sa nám ho.Po odpočinku sme si našli v topánočkách 
balíčky- sladkosti, jabĺčko aj oriešok.
Čakáme Ťa o rok, milý Mikuláš.A ďakujeme!
 
       
               
 
               
 
 
 

O pyšnej Dorke       26.11.2018

Dňa 26.11.zavítalo k nám bábkové divadlo LIENKA
z Prievidze a ich krásne bábky z lipového dreva veľké 
až 80 cm. Porozprávali nám príbeh o pyšnej kráľovskej
dcére Dorke, ktorá všetko chcela mať.Dokonca aj
ružového jednorožca.
Jej otecko- kráľ, si s ňou nevedel rady.Požiadal Mateja,
ktorý bol kamarát s čertom, aby mu s Dorotkou pomohol.
A aj sa tak stalo. Síce po dlhšom čase.
Dorotka musela slúžiť čertovi, pod kotol prikladať a
všetkým čertom variť, upratovať a všetko si vážiť.
Jej srdiečko po čase zistilo, že netreba mať všetko.
Nad všetkým zvíťazí len "Láska".
A tak bola svadba veliká a žili šťastne, až kým neumreli...
 
 
 

Pesničkál v návrate...... 14.11.2018

 
Rudolf, strašiak do maku a víla Izabela už v našej MŠ  boli minulý 
školský rok. Keď sme sa dozvedeli, že prídu znova, veľmi nás to
potešilo, lebo sme vedeli, že nás čaká spev, tanec a dobrá nálada.
"Strašiak Rudolf" znovu zapojil do zábavnej hry aj nás, detičky a
opäť sme mohli hádzať kockou a tak si vybrať pieseň, ktorú sme 
si spoločne zanôtili.
Najprv sme si zaspievali, zahrali a zatančili pri piesni "Išla sova na 
tanec" a druhou piesňou bola: "Červený kacheľ..."
Strašiak Rudolf, prezlečený za vrabca a potom za "kuru" bol veľmi
smiešny, všetkých nás zabával svojim vtipným vzhľadom a vystupovaním
a opäť priniesol do našej škôlky smiech, dobrú náladu a veľa srandy a
zábavy.
                     
 

V zdravom tele, zdravý duch...

 

V rámci "Európskeho týždňa športu" sa naša MŠ zapojila do pohybových aktivít.

Andrejka a Zuzka z "Krtkovej triedy" pre nás ostatných pripravili športové dopoludnie.
Najprv nás Miro Jaroš so svojou piesňou dal do formy a už sme mohli športovať.
Andrejka nám vysvetlila čo budeme plniť na stanovištiach - 
slalomový beh 
hod šiškami na cieľ
správny výkop do prázdnej brány
preliezanie prekážok a chôdza po pohyblivom mostíku  
hod krúžkami na tyč a pre tých menších -hod na cieľ
Potešila nás aj bonusovou úlohou, ktorá prispela k dobrej nálade.
Mali sme  hľadať farebné kvietky, každá trieda svoju farbu.
Deti sa do toho vžili a niektoré hľadali hlava- nehlava...
No jednoducho- všetky boli šikovné, vidieť, že rady športujú. Všetky, aj tie najmenšie.
        
                                              
 
 
Zasadil som repku...
 
Na okresnej výstave ovocia a zeleniny deti zo slniečkovej 
triedy nielenzasadili, ale aj ťahali repku.
Prítomným predviedli krátky program, ktorý bol spestrený
aj spevom speváčika so zvonivým hláskom.
Deti boli odmenené sladkým koláčikom, košíkom plným hrozna
a poďakovaním.
                                                                          
 

Čížiček, čížiček, vtáčik maličký....

 
Na deň 10.10.2018 vyhlásilo POS spevácku súťaž malých spevákov.
Zišli sme sa všetci- speváčikovia, pani učiteľky a rodičia na Starej
radnici a spoločne sme si spievali. Spievali a tancovali.
Tancovali na ľudovú nôtu, prepletali nôžkami, hopsali.
Tanečnice boli dievčatá zo slniečkovej triedy a z nej sme mali aj dvoch 
spevákov, ktorí svojim hlasom očarili publikum.
Spievajme si, spev je lekárom a poteší našu smutnú dušičku.