MDD v našej MŠ     1.06.2018

Deti si pozreli divadlo s názvom "Veselá rozprávka", ktorú zahrali

herci z Prievidze. V rozprávke sa zabavili s princeznou, princom a 

gašparkom, ktorý deťom dával hádanky, ale naše šikovné detičky

ich všetky ľahko vyriešili a spolu sa dobre zasmiali.

 
 

Medzinárodný deň detí je sviatok, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách 

sveta, preto sa aj naša školská záhrada zmenila na rôzne kontinenty.

Priblížili sme deťom život ľudí iných kultúr - Amerika, Európa, Afrika, Ázia.

Pripravili sme pre deti rôzne atrakcie, súťaže, hry, tanec, pri ktorých

sme sa  všetci zabavili. Však čo je krajšie, ako vidieť radosť v detských

očkách. Je to ten najkrajší dar, ktorý v živote môžeme dostať.

Ďakujeme za krásne dopoludnie!

 

"DEŇ  MLIEKA" 15.05.2018

Tento deň sa oslavuje vždy tretí májový utorok, už od roku

1957. Deň mlieka je preto dobrá príležitosť, aby sme si 

uvedomili význam mlieka pre naše zdravie.

V našej MŠ si deti všetkých tried preverili a rozšírili poznatky

o mlieku na piatich stanovištiach a na šiestom si aj pochutnali

na pochúťkach z mliečka. Na záver dostali odznak, jogurt od

sponzora: Supermarket TESCO Zvolen /Europa / a zaspievali

si pesničku o mliečku.

 
 

"V KOMORE  JE   MYŠ" divadlo 15.05.2018

Muzikál zahrali herci z potulného divadla NA traKY.

Príbeh bol o dvoch lenivých a vypasených kocúroch 

a šikovnej myške, ktorá namiesto toho,aby sa stala ich obedom,

sa skamarátili s nimi, zbaví ich lenivosti a donúti ich schudnúť a

vyzerať k svetu.

Cieľom muzikálu bolo naviesť deti zábavnou formou na zdravé

 potraviny / mlieko, jogurt, syry.../

 
 

 "PESNIČKÁL - hrací automat s piesňami zo širokého okolia

                          /25.04.2018 /

....zavítal do našej MŠ na Tehelnej spolu s Rudolfom, strašiakom

do maku a vílou Izabelou a spolu s deťmi rozohrali partiu zábavy,

interakcie a poznávania.

"Čujte, čujte, čo sa stalo! Slávna krajina  Pesničkovo, zmenilo sa na

 Popevkovo!

Ako sa mohlo také čosi stať? Nuž ľudia  pozabudli a prestali spievať.

Iba jeho výsosť Pieseň môže s tým teraz bojovať. A tak na svete je 

vynález celkom nový, hrací automat pesničkový."

Strašiak Rudolf a víla Izabela zapojili do tejto hry aj naše deti, ktoré

hádzali kockou.Tá strana kocky, ktorá padla, určila nôtu nasledujúcich

chvíľ.Ľudová pieseň, ktorá sa objavila navrchu, sa hrala, spievala a 

deti tancovali.

Táto hra podnietila celú škôlku objavovať tradičnú ľudovú pieseň dosiaľ

v nevídanom prevedení.

 
 
 

"ČÍŽIČEK, ČÍŽIČEK - celoškolská súťaž

 

Ľudová rozprávka, ľudová pieseň, ľudový kroj, ľudové tradície - 

to všetko jednoducho patrí k našej materskej škole....

Alenka s Jankou pripravili pre deti celoškolskú súťaž v speve a krátkou scénkou deťom 

vysvetlili, aká ľudová pieseň vlastne je a zároveň pripravili  deti na spev. Tí najlepší 

z jednotlivých tried sa predstavili svojimi piesňami.Niektoré deti vystúpili v ľudových 

 krojoch, čo ešte umocnilo atmosféru ľúbozvučných piesní. Neznáme ľudové piesne a 

deti, ktoré spievať naozaj vedeli, bola radosť počúvať. Krásne vystúpenia boli 

odmenené diplomom a vecnou cenou.

Najlepší postúpili do zvolenského kola materských škôl : "Kukulienka  kuká"....

 

 "O malej muške"  - divadlo -pani učiteľky deťom  

                          13.04.2018

Malá muška priletela do izbičky k Dorke, lebo jej tam niečo príjemne "voňalo."

Dorke nie, tá totiž zabudla vysypať smeti.

No ale kam ich vysypať, keď smetných nádob je veľa. A ešte aj farebných.

"Dorka, Dorka, veru nie" - kričali panáci papierový, plastový aj sklenený.

"Hľadaj ten správny kontajner " - volali.

A Dorka ho za pomoci malej mušky našla. Mal krásnu hnedú farbu ako čokoláda.

"Mňam"- povedala si Dorka, keď si spomenula na sladkú dobrotu.

"Mňam"- povedala si aj Muška, pretože v tom hnedom kontajneri boli samé

dobroty pre ňu.

Ale naše deti povedali Dorke aj o červenom kontajneri a aj vedeli, čo tam patrí.

No predsa......

Sú to naše múdre hlavičky, čo rady chodia k nám do školičky.

 
 

       "MILIONÁR"  - školská akcia  / 5.04.2018 /

 

M  - čo nás štípe v zime na líca?                                                  / mráz/

 I  - ktorý strom je v zime zelený?                                              / ihličnatý/

 L  - čo si dáme v zime na nohy, aby sme sa mohli spustiť

        z kopca?                                                                                 / lyže/

 I  - v čom bývajú eskimáci?                                                        / iglu/

 O - na čo kreslí mráz krásne obrázky?                                       /okno/

 N - čo máme v zime najviac studené?                                        /nos/

 Á - keď je veľká zima a mráz, šmýkajú sa kolesá na čom?      /auto /

 R - čo nosíme v zime na rukách?                                                 /rukavice/

 
 
Toľko otázok a všetko správne odpovede. Tie naše detičky majú ale múdre hlavičky.
Aj keď je už JAR a všetko začína rásť, my sme sa vrátili trochu späť. V našej vedomostnej
súťaži Milionár sme si zhrnuli poznatky o tom, čo nám pani Zima priniesla, čím je typická,
čo všetko v zime môžeme robiť, čo si máme obliecť, ktoré mesiace tvoria zimu, aj sme hľadali
cestičky pre zvieratká a dokonca sme aj "čítali" o snehuliakovi /maľované čítanie/.
V zime nám bolo dobre, ale aj jar je krásna. Môžeme sa naháňať po tráve, liezť po preliezkach,
hrávať sa v piesku, ...
 
 

"RECITAČNÁ  SÚŤAŽ" - školské kolo

 

Dňa 13.03.2018 sa v našej MŠ - v triede "motýlikovej" uskutočnila recitačná súťaž -

školské kolo v prednese poézie a prózy.

O organizáciu súťaže sa postarala p.uč. Katka, ktorá prezentovala svojím oblečením

KNIHU. Na úvod sa predstavila odkiaľ pochádza a aké nešťastie ju postihlo.

Rozpovedala krátky príbeh o jej nešťastí.Formou rozhovoru a zároveň aj otázkami

súvisiacimi s knihou, či už ako sa taká kniha vyrobí, kto píše knihy, ako sa s knihou

zaobchádza, kde sa kniha dá vypožičať, resp.kúpiť, aký je rozdiel medzi poéziou a prózou,...

viedla s deťmi dialóg. 

Ďalej nasledovala súťaž. Následne z pomedzi detí pani učiteľky vybrali jedno dieťa z každej

triedy, ktoré bolo v porote a súťažiaceho odmenilo smajlíkom a potleskom detí.

Z pomedzi súťažiacich postúpilo do medziškôlkárskeho kola jedno dieťa, ktoré nás bude 

reprezentovať na MŠ Prachatickej vo Zvolene.

 
 

"PIKTOGRAMY"

 "Čo to je? Také ťažké slovo!

26.02.2018 sme sa všetci kamaráti z MŠ stretli a počúvali, čo nám to pani učiteľka rozpráva.

Že máme práva? Aj povinnosti? Aké?  Všetko nám pekne vysvetlila za pomoci obrázkov, slova, otázok a odpovedí.

Nevieme, či sme všetci pochopili, čo to je piktogram, ale iste sa nám z toho rozprávania zavŕtalo aspoň niečo
 
do našich malých mozočkov.
 
 

"Vedieť povedať nie"

26.02.2018

Sexuálna výchova v MŠ má preventívnu funkciu. V rámci nej by sme sa nemali v žiadnom
prípade vyhýbať otázkam možného sexuálneho násilia na deťoch.
Preto sme do výchovno-vzdelávacej činnosti zaradili akciu: "Vedieť povedať nie,"
v ktorej sme krátkym príbehom,rozhovorom a dramatizáciou deti upozornili, 
že nikdy nesmú dovoliť cudzej osobe siahať na svoje telo, že majú právo na svoje 
súkromie a v niektorých prípadoch môžu odmietnúť akékoľvek dôvernosti, ktoré sú im nepríjemné, 
že sa musia naučiť presadiť svoju vôľu a vedieť povedať "nie," ak to situácia vyžaduje.
 

 

VIANOCE V MŠ  - 12.12.2017

Vianoce, Vianoce, ticho sneží v nás, Vianoce, Vianoce, konečne sú zas....
 
A už sú tu znova. Najkrajší sviatok v roku, na ktorý sa tešíme. Nielen tým, že dostaneme 
pod stromček darčeky, ale aj tým, že sme spolu pri jednom stole.
A to sa aj nám prihodilo dnes. Vianočný deň.
Chystanie, pečenie, zastolovanie, pomodlenie, krížik na čelo, rozkrojenie jabĺčka 
(aby sme boli zdraví), oplátka s medíkom, výborná kapustnica, šalát a rybka.
A na záver - koláčiky.
Nie ale celkom n záver.
Šup do postieľok a čakanie na "Ježiška."
Boli sme dobrí? Veď sme to všetkým sľúbili. A sľuby treba dodržať. Asi sme to splnili.
"Ježiško" nás obdaroval krásnymi hračkami, pomôckami, puzlle,....a všeličím iným.
Ďakujeme za darčeky a za krásne prežitý deň, pani učiteľky.
Krásne Vianoce Vám všetkým.
 
 

"Hudobné nástroje Orffovho inštrumentára" 

21.11.2017

V daždivý novembrový deň zavítala do našej MŠ Saška - Jaška, ktorá chcela tento 
deň urobiť všetkým veselší. Priniesla deťom prekvapenie, ktoré sa ukrývalo v kufri.
Kedže cestou stratila kľúč, deti museli uhádnuť hádanku, ktorá tento veľký kufor otvorila.
V ňom sa skrývalo veľa hudobných nástrojov. Saška deťom vysvetlila, že sú to detské 
rytmické nástroje, ktorými hráme rytmus piesne, ale ukázala nám na obrázku aj hudobné 
nástroje, ktoré vytvárajú melódiu - klavír, akordeón, husličky...
Spoločne so Saškou Jaškou sme sa zahrali na muzikantov a zaspievali sme si.
Zoznámili sme sa aj s novými nástrojmi, ktorých mená sme si ani nezapamätali. Piesňou 
"Keď si šťastný" sme ukázali, že šťastní sme a to hlavne vtedy, keď nám je dobre, keď 
hudba zohrieva naše srdiečka tak, ako v tento upršaný deň. Na záver sme sa rozlúčili so Saškou a 
poďakovali sme za príjemne strávený deň. 
 

        
            Prázdniny v školskom roku 2017/2018

Vianočné:  27.12.2017 - 1.1.2018    nástup do MŠ 2.1.2018


Letné: 2.7.2018 - 3.8.2018   nástup do MŠ  6.8.2018

 

Naša MŠ sa zapojila do programu:"Škola priateľská k deťom 2017/2018

Cieľom tohto programu je vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa 
každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou. 
Práva dieťaťa sú v centre záujmu. Kĺúčovými sú participácia, rešpekt, zodpovednosť. 
Škola priateľská k deťom nielen učí o právach dieťaťa, ale nimi aj žije. Nastavuje rámec 
fungovania medzi deťmi, pedagógmi a rodičmi na materských, základných a stredných školách. 
 

AKCIA - "Nakladanie kapusty"

Keď sa už na nás konečne usmialo počasie, tak sme sa všetci malí 
či veľkí stretli 5.10.2017 na našej školskej záhrade. A že prečo? 
Aby sme sa zahrali. Veď tak aj bolo - Oli, oli Janko, Na kozičku, 
Na slepú babu - tak sa nám ukázali naši menší kamaráti. Tí malí 
vôbec nemali strach vystúpiť pred množstvom ľudí a za to boli aj 
odmenení obrovským potleskom. A čo tí starší? Tí nám rovno ukázali,
ako sa kapusta nakladá. Dobrý recept nám povedali: " No tak, na spodok kadi dáme
listy hrozna, jablká, kukuricu, cibuľu, soľ rozmiešame s rascou, čierne korenie 
s bobkovým listom a kapusta. A tak opakujeme od začiatku."
Kto vie, či to ešte dnes takto niekto nakladá a pritom si aj zaspieva, ako 
naše deti? "Na čo máme ešte čakať? Poďme sa veseliť a tancovať" A tak 
sa aj stalo. Naši najstarší kamaráti sa zvítali a nožičkami prepletali pri pesničke:
"šošovička, hrášok,...A že sme to všetko takto zvládli, odmenou nám bol veľký potlesk a 
pečený zemiačik do úst. A aby neobišli ani naši najbližší na prázdno, naplnili si brušká 
"výbornými pomazánkami s chlebíkom", ktoré nám pripravujú naše pani kuchárky. Mňam!