ŠKOLSKÝ  ROK  2018/ 19

 
   
 
 

V zdravom tele, zdravý duch...

 

V rámci "Európskeho týždňa športu" sa naša MŠ zapojila do pohybových aktivít.

Andrejka a Zuzka z "Krtkovej triedy" pre nás ostatných pripravili športové dopoludnie.
Najprv nás Miro Jaroš so svojou piesňou dal do formy a už sme mohli športovať.
Andrejka nám vysvetlila čo budeme plniť na stanovištiach - 
slalomový beh 
hod šiškami na cieľ
správny výkop do prázdnej brány
preliezanie prekážok a chôdza po pohyblivom mostíku  
hod krúžkami na tyč a pre tých menších -hod na cieľ
Potešila nás aj bonusovou úlohou, ktorá prispela k dobrej nálade.
Mali sme  hľadať farebné kvietky, každá trieda svoju farbu.
Deti sa do toho vžili a niektoré hľadali hlava- nehlava...
No jednoducho- všetky boli šikovné, vidieť, že rady športujú. Všetky, aj tie najmenšie.
        
                                              
 
 
Zasadil som repku...
 
Na okresnej výstave ovocia a zeleniny deti zo slniečkovej 
triedy nielenzasadili, ale aj ťahali repku.
Prítomným predviedli krátky program, ktorý bol spestrený
aj spevom speváčika so zvonivým hláskom.
Deti boli odmenené sladkým koláčikom, košíkom plným hrozna
a poďakovaním.
                                                                          
 

Čížiček, čížiček, vtáčik maličký....

 
Na deň 10.10.2018 vyhlásilo POS spevácku súťaž malých spevákov.
Zišli sme sa všetci- speváčikovia, pani učiteľky a rodičia na Starej
radnici a spoločne sme si spievali. Spievali a tancovali.
Tancovali na ľudovú nôtu, prepletali nôžkami, hopsali.
Tanečnice boli dievčatá zo slniečkovej triedy a z nej sme mali aj dvoch 
spevákov, ktorí svojim hlasom očarili publikum.
Spievajme si, spev je lekárom a poteší našu smutnú dušičku.